1000 BGN

 ...Основни отговорности Товаро-разтоварна дейност, обща работа, участие в производствения процес. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 17 дни
 ...дейности свързани с производство на мебели, използва ръчни инструменти. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
преди месец
 ...производство на черничев посадъчен материал, бубено семе и храна за буби. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 17 дни
 ...Основни отговорности Работниците в кариери обслужват машини, апарати и ръчни инструменти за извличане на скални образувания, минерални и неметални...  .... Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 17 дни
 ...отговорности Участва в отстраняване на аварии по водопреносната мрежа Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 24 дни
 ...Изпълнение на специализирани строително-монтажни дейности - кофражни, армировъчни, бетонови, довършителни, ВиК, ел., зидаро-мазачни, работа с инструменти и специализирана малка строителна механизация и оборудване. Необходимо е кандидатите да имат опит в изпълнението на строително... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 17 дни
 ...заявките на клиентите, групира стоките и определя поредността на товарене Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 11 дни
 ...Обслужва ползвателите на услугата, почиства помещения и прилежащи площи. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 12 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 11 дни
 ...Основни отговорности Изрязване на детайли с гатер ножица и банциг Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 6 дни
 ...Основни отговорности Събира битови отпадъци от контейнери и около тях Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 24 дни
 ...Основни отговорности Обслужва клиентите на заведението, консултира ги за менюто, работи с колегите от бара и кухнята, работи с база данни, пари и касов апарат. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 17 дни
 ...Основни отговорности ТЪРСЕНЕ НА ТОВАРИ И ПРЕДАВАНЕ НА КЛИЕНТА Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 23 дни
 ...отговорности Да приема поръчки на клиенти, да обслужва клиенти и да отсервира Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 17 дни
 ...Основни отговорности Обгрижване и обслужване на лица с ТЕЛК Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 14 дни
 ...Основни отговорности Почистване на стаи и санитарни помещения. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 21 дни
 ...Основни отговорности Обработка входяща/изходяща поща.Подаване на заявки.Работа с касова книга. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 20 дни
 ...Основни отговорности Обслужване клиенти на каса, зарежда стоки в магазина. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 12 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 24 дни

800 BGN

 ...Основни отговорности Измиване на съдове след отсервиране. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 7 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 5 часаНова
 ...дребно и едро, производствени предприятия и други търговски дружества; Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 23 дни
 ...Основни отговорности Ушиване на детайли Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 6 дни
 ...документи на строителна фирма. Обработка на актове и строителни книжа. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Работа... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 28 дни
 ...измервателни инструменти за различни измервания; - Изпълнява и други задачи, поставени от началника на производство във връзка с възложената му работа. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 4 дни

1500 BGN

 ...Основни отговорности Обслужва и консултира клиентите в магазина. Приема стока, реди по стилажите по определена схема. Работи с касов апарат и пари. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 24 дни
 ...продуктите (измиване, почистване, нарязване и др. необходими действия). Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 7 дни
 ...Основни отговорности Обслужва клиентите на касата, маркира покупките им. Работи с касов апарат, пари. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 7 дни
 ...текущата продукция. Фирмата предлага обучение за кандидатите и без опит. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 17 дни
 ...Основни отговорности Координира дейността си с останалите структорни звена на Дружеството.Изготвя графици за работа на шофьорите/месечни, ежедневни и др./.Организира и контролира подготовката на превозните средства за годишни техн.прегледи, като съблюдава спазването на сроковете... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 17 дни
 ...Основни отговорности Отчита изразходваната вода от клиентите на фирмата Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 24 дни
 ...Приготвя напитките според рецептурните правила и спазвайки грамажите. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 23 дни
 ...Основни отговорности Работа с ъглошлайф машина за фаски, бормашина отрязване и пробиване на детайли от метал. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 17 дни