1000 BGN

 ...Основни отговорности Товаро-разтоварна дейност, обща работа, участие в производствения процес. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 17 дни
Основни отговорности Извършва дейности свързани с производство на мебели, използва ръчни инструменти. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения...

Агенция по заетостта

Враца (община)
преди месец
Основни отговорности Изрязване на черничеви дървета, поддръжка на питомници, производство на черничев посадъчен материал, бубено семе и храна за буби. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 17 дни
 ...Основни отговорности Работниците в кариери обслужват машини, апарати и ръчни инструменти за извличане на скални образувания, минерални и неметални суровини от открити или подземни мини и кариери. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 17 дни
Основни отговорности Участва в отстраняване на аварии по водопреносната мрежа Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 24 дни
Основни отговорности Изпълнение на специализирани строително-монтажни дейности - кофражни, армировъчни, бетонови, довършителни, ВиК, ел., зидаро-мазачни, работа с инструменти и специализирана малка строителна механизация и оборудване. Необходимо е кандидатите да имат опит ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 17 дни

1400 BGN

 ...необходимата бързина описаните в технологичната документация манипулации; - Да вписва изискваната информация в определените за процеса работни и контролни карти; - Да информира своевременно началник смяната, ако свършат материалите и детайлите на работното място; - Да... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 1 ден

200 BGN

 ...начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет... 

Банка ДСК АД

гр. Враца
Преди 19 дни
 ...начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет... 

Банка ДСК АД

гр. Враца
Преди 19 дни