Основни отговорности • Събира, подрежда и опакова произведената продукция; • Следи за качеството на продукцията; • Подготвя необходимите кашони и етикети; • Затваря готовите кашони и ги подрежда на определеното за целта място; Вид трудов договор Безсрочен Работно време...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 6 дни
Основни отговорности безопасен превоз на пътници Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 1 ден
Основни отговорности готвач-студена кухня/участва във всички операции за приготвянето на кухненската продукция Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения ...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 19 дни
Основни отговорности Изработка и монтаж на мебели за кухня. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 4 дни
Основни отговорности приготвя предвидената по утвърдено меню сладкарска продукция Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 19 дни
Основни отговорности Съгласно длъжностната характеристика- Почистване на коридори и фоаета. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 4 Работата е подходяща за трудоустроен Умения за работа...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 5 дни
Основни отговорности приготвяне на заготовки,студена кухня Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 5 дни
Основни отговорности приемат поръчки за напитки от сервитьорите или директно от клиентите; приготвят и сервират алкохолни и безалкохолни напитки на бара; измиват чаши; почистват около бара; зоните и оборудването за приготвяне на чай и кафе; събират сметките,работят с касови...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 20 дни
Основни отговорности Заварчик на метални изделия и конструкции-парапети, рекламни билбордове. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 20 дни
Основни отговорности готвач-пицар/участва във всички процеси за пригтвяне на кухненска продукция,като спазва всички рецептурни и хигиенни изисквания, работи с кухненски машини и инвентар Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 20 дни
Основни отговорности пакетажен отдел.работи на машина за рязане и пакетиране на хляб Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Три смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с ...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 20 дни
Основни отговорности сервира и отсервира при спазване на технологичните правила и дискретност.Оформя съответните касови документи за извършените услуги.Отчита ежедневно оборота от извършената дейност. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 20 дни
Основни отговорности Познава състоятонието на СНО в района, дава сведения, ползва средствата за връзка, докладва за кораби в бедствие. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Не е указано Работно време (продължителност) 12 Работата е подходяща...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 7 дни
Основни отговорности Носи отговорност за пропусквателния режим в обекта и за опазване на повереното имущество, както и отговорност за вреди от рекламации, свързани с изпълнението на преките му задължения. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) ...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 21 дни
Основни отговорности участва и ръководи всички процеси за приготвяне на кухненска продукция, като спазва рецептурните и хигиенни изисквания,работи с кухненски машини и инвентар.изготвя менюто на обекта ,контактува с доставчици,счетоводство.попълва всички необходими документи...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 11 дни
Основни отговорности КАЛЪФИ ЗА КНИГИ Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 23 дни
Основни отговорности Организиране и провеждане на културни и развлекателни събития. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Почасово Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 24 дни
Основни отговорности подрежда стоката, маркира и етикира дадена стока Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не ...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 24 дни
Основни отговорности Превоз на пътници. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Три смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 13 дни
Основни отговорности Поддържане на тревни площи, дребни поправки на мебели и офис помещения, преместване на офис мебели, дребни ел.ремонти. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Не е указано Работно време (продължителност) 8 Работата...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 17 дни
Основни отговорности почистване на офис сграда Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 17 дни
Основни отговорности извършва товаро-разтоварни дейности и преносни. подрежда стоките според указанията на ръководителя,поддържа хигиена на работното място Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност)...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 18 дни
Основни отговорности Превоз на отпадъци в регион Бургас, комуникация с диспечери и клиенти, грижа за изправността на автомобила. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща ...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 1 ден
Основни отговорности 1. Подпомага дейността на директора в образователната институция. 2. Води и съхранява административната документация на образователната институция. 3. Изготвя справки в рамките на своята компетентност на служители на образователната институция, родители...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 5 дни
Основни отговорности oсновни отговорности на длъжността Мениджър са свързани с контрол по спазването на стандартите на компанията относно качество,обслужване и чистота,обучение на персонала,управление на ресторантските показатели за продажби и качество на работа. Вид трудов...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 21 дни
Основни отговорности Сглобява, разглобява кофражни форми и полага и уплътнява бетон при производство на стоманенобетонови елементи: греди, колони, фундаменти и други елементи за хидро и пътно строителство. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
преди месец
Основни отговорности монтажник слаботоква техника,ПИС,СОТ и видеонаблюдение Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 11 дни
Основни отговорности Работа с клиенти. Продажба на спортни стоки Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 24 дни
Основни отговорности товари и разтоварва багажи и транспортира от и до самолета, следи за багажни етикети Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Не е указано Работно време (продължителност) 0 Работата е подходяща за без ограничения ...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 17 дни
Основни отговорности миене на всички видове съдове Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски...

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 19 дни